To ud af tre danskere bruger naturen mindst hver uge

27 % bruger naturen/landskabet dagligt og 41 % ugentligt.
De ældre bruger oftere naturen end de unge. Selvom mange bruger naturen, er der også et stort flertal på 31 %, der kun bruger naturen en gang om måneden eller sjældnere.

97 % af alle danskere vurderer deres seneste oplevelse i naturen positivt.
Og jo oftere en person kommer i naturen eller landskabet, jo mere positivt vurderer vedkommende naturoplevelsen. De vigtigste grunde til søge ud i naturen er afslapning og naturoplevelser. Men også muligheden for fysisk aktivitet og socialt samvær vægter højt.

Skovene og de danske kyster er især mål for naturoplevelser og nydelse.
68 % af danskerne var i skoven, sidst de søgte ud i naturen/landskabet. Og 46 % var ved strand/kyst. De to naturtyper er de absolutte trækplastre, når danskerne søger ud. Det gjorde 62 % for at gå en tur. Og 34 % for at opleve naturen eller stedet.

Flere mænd end kvinder bruger naturen til at dyrke sport.
16 % af mændene cyklede (13 % af kvinderne) og 15 % løb en tur (11 % af kvinderne). Til gengæld luftede 19 % af kvinderne hund (15 % af mændene) og 9 % legede (6 % af mændene), sidst de var i naturen/landskabet.

 

Løse hunde skaber utryghed

Der er stor forskel på folks oplevelse af mødet med en hund i naturen, alt efter om hunden er i snor eller ej.

91 % af befolkningen er ikke bange for at møde en hund i snor, når de er ude i naturen. Er hunden derimod uden snor, angiver 23 %, at de er meget eller en del bange, og 41 % er lidt bange. Mødet med en hest i naturen gør 10 % meget eller en del bange, og 21 % lidt bange. Mødet med køer eller får i naturen skræmmer generelt ikke folk.

Kilde: Frank Søndergaard Jensen (2013): Projekt Friluftsliv 2009. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 

Hvad generer os i naturen?

Tidligere undersøgelser viser, at vi i gennemsnit møder 25 andre naturbrugere når vi færdes i naturen. Som oftest er det en positiv og berigende oplevelse at møde andre. Børnene på naturlegepladsen klapper rytterens hest, man hilser indforstået på de andre løbere, kigger nysgerrigt efter geocacherne eller udveksler erfaringer med de andre hundeluftere. Se mere i Fakta om friluftslivet

Hver sjette føler sig generet i naturen
Hver sjette dansker (18%) har følt sig generet af andre på deres seneste tur ud i naturen. De fleste (12%) nævner andres glemte affald som generende, og dernæst er løse hunde eller deres efterladenskaber den hyppgiste gene, vi møder i naturen. Under 1 % af danskerne var generet af mountainbikeryttere på deres seneste tur i naturen. 

De yngre og de, der bruger naturen dagligt, har oftere en generende oplevelse med sig hjem….

… men kun få oplever betydelig gene. Anslået har kun 6 % af danskerne haft en mere alvorligt generende oplevelse ved deres seneste naturbesøg. 

Andres affald i naturen er den største og primære kilde til gene.
Anslået er 12% af danskerne generet af andres affald, når de er ude i naturen/landskabet. Anslået er 1,5 % af danskerne generet af hunde/dyreefterladenskaber og 1 % af løse hunde. Og under 1 % af generet af støj eller mountainbikere eller møder aggressiv/ truende adfærd i naturen….

… og ansvaret for at undgå at genere hinanden i naturen ligger entydigt hos os  selv.

Faktisk mener hele 80 %, at vi har et fælles ansvar for at tage hensyn til hinanden. Kun 7 % mener, at ansvaret ligger hos det offentlige Danmark.