Hunde skal som udgangspunkt altid være i snor i naturen. Det skyldes, at hunden kan være en stressfaktor for naturens vilde dyr og til gene for andre friluftsgæster.

Det er som udgangspunkt kun lovligt at have hunden løs på veje og stier i det åbne land og på stranden i vinterhalvåret. 

 

Vis hensyn 

Hunde skal være i snor, hvis man færdes på udyrkede arealer, i skove og langs kysterne i sommerhalvåret.

Men ggså hunde i snor kan virke skræmmende. Vis derfor altid hensyn til andre naturgæster. Tænk fx på, at en gøende hund kan forskrække hesten og cyklisten, så der opstår farlige situationer.

  • Husk, at alle hunde - også de ellers fredelige og velafrettede - har et jagtinstinkt
  • Husk, at reglerne også gælder, selv om der ikke er opsat skilte
  • Husk, at der gælder særlige regler for træning af hunde. 

Naturstyrelsen kan anmelde det til politiet, hvis man lader sin hund løbe løs på Naturstyrelsens arealer, hvor man ikke har fået lov.

 

Også i snor på stranden

I sommerhalvåret, fra april til og med september, skal hunde være i snor på stranden. I vinterhalvåret, fra oktober til og med marts, må du gerne lade din hund være løs på stranden, men kun hvis den ikke risikerer at forvolde andre skade. 

Hvis der er græssende dyr, f.eks. på strandenge, skal hunden altid i snor. 

På en del strande er det helt forbudt at medtage hunde – læg derfor altid mærke til skiltning.

På strande med Blå Flag må du ikke have hunden med, men kun passere bagest . Blå Flag er et international kvalitetsstempel for strande og Danmark skal overholde de samme kriterier som andre lande. Blå Flag gælder som regel fra flagstagen med flaget og 200 meter på hver side af flagstangen. 

 

Fuldt herredømme i hundeskove

Der er både private og offentlige afgrænsede områder i skove eller parker, hvor din hund må være løs. I hundeskove skal du have "fuldt herredømme" over din hund. Det betyder, at hundeføreren kan standse hunden, hvis den fx angriber andre dyr og mennesker. Det betyder helt bogstaveligt, at hunden skal have tæt kontakt til føreren og ikke må genere andre gæster, hunde eller det vilde dyreliv, fx ved at true eller løbe efter dem. Hunde som ikke fx prompte kommer på kald skal derfor føres i snor eller holdes ved fod.

Det er som udgangspunkt hundeføreren, som har ansvaret for at undgå konflikter.

Se mere om regler og muligheder for hundetræning 

Se mere om regler for hundeslædekørsel