Du tager madpakkepapiret med dig efter din skovtur. Du husker en lommeskraldepose til at have dit affald i, når du er ude i naturen. Du samler et stykke affald op, som ligger på skovbunden og kalder på en skraldespand - du er flink af natur.

 

Affald ødelægger naturoplevelsen

Affald i naturen er noget skidt – på flere måder:

En undersøgelse viser, at hver fjerde har følt sig generet af andre brugeres adfærd og for tre ud af fire, der har oplevet gener, er det efterladt affald der er årsagen. Den lille indsats, som vi alle kan præstere ved at tage vores affald med os, vil derfor have en stor effekt i form af bedre naturoplevelser for alle. 

Selvom småt affald som cigaretskodder og tyggegummi kan syne af lidt, er det faktisk et stort problem. Ifølge Hold Danmark Rent smider danskerne hver eneste dag 9 millioner cigaretskodder fra sig i stedet for at bruge askebægeret – og en hel del af dem havner i naturen. Tyggegummi er også et stort problem - måske fordi mange ikke ved, at både tyggegummi og cigaretskodder kan være op til fem år om at blive nedbrudt i naturen?

Så når du er flink af natur og tager tyggegummiet, cigaretskoddet eller ispinden med dig i stedet for at smide det, gør du faktisk naturen – og alle os andre – en stor tjeneste.

Og det er ikke kun os mennesker, der bliver generet af affaldet i naturen. Ifølge Dyrenes Beskyttelse er henkastet affald en direkte dødsfælde for vilde dyr. For eksempel kan mus blive fanget i flasker og glas, katte og ræve kan sidde fast i dåser, og fugle kan blive viklet ind i snore og net.

Der er altså mange gode grunde til at tage dit affald med dig, når du har været ude og nyde naturen. Derfor tager Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Dansk Idrætsforbund initiativ til kampagnen Flink af Natur – om henkastet affald. Kampagnen skal bidrage til at mindske problemet med henkastet affald, så alle kan få gode oplevelser, når de færdes i naturen – både på landet og i byområder.