Et smil er den korteste vej mellem to mennesker

Det lyder som en godt brugt kliche, men der er faktisk noget om det. Hvis du møder andre med et smil, et venligt nik eller en flink hilsen er der større sandsynlighed for at undgå konflikter. Derfor er der god grund til at være flink af natur.

Hvis du vælger at møde andre med en positiv og undrende indstilling, fremfor en dømmende eller negativ indstilling, har du et bedre udgangspunkt for at forstå og blive forstået. Et klassisk eksempel på misforståelser er mountainbikerytteren, der råber til de bagvedkørende, at de skal passe på fodgængere forude - og fodgængeren tror det er dem, der bliver råbt af og tager det ilde op. 

 

 

Dialog med lodsejere - dem der ejer naturen 

I Danmark er der både offentlig og privat natur, og reglerne for at færdes der er forskellige. Spørg altid om lov, hvis I skal bruge privat natur. De fleste gange vil lodsejerne give lov, og hvis ikke, kan det være, der er særlige grunde som f.eks. jagt eller beskyttelse af sårbar natur. Tilbyd også at løse eventuelle bekymringer for affald eller oprydning på forhånd.

Der findes undersøgelser, der dokumenterer, hvor meget menneskelig færdsel påvirker naturen - og det er ikke ret meget. Københavns Universitet har gennemført forskningsprojektet "Friluftslivets effekter på naturen". Resultaterne kan læses i 39 videnblade, der formidler viden om hvordan friluftslivet påvirker naturen. 

 

Samarbejde med lodsejere om nye projekter

Hvis I ønsker at føre en sti eller skabe andre friluftsfaciliteter i et område, der er privat skal det ske efter aftale med lodsejerne. Det er vigtigt at opnå en god dialog med lodsejerne tidligt i projektet – inden der tegnes streger på kortet og projektet sendes ud i offentligheden. 

Én eller flere lodsejere kan hurtigt bremse et godt stiprojekt, hvis de føler sig forbigået eller føler, at de får noget presset ned over hovedet. Den første kontakt til lodsejerne skal gerne være en positiv oplevelse. Det er derfor vigtigt, at lodsejerne ikke hører om projektet ad omveje, for eksempel gennem lokalaviser eller personer, som ikke er involveret i projektet.

Generelt bør kontakten foretages som en personlig face-to-face samtale hjemme hos lodsejerne.Besøg på lodsejernes ”hjemmebaner” er ofte den bedste måde til at få en god og positiv snak. I forbindelse med besøget er det vigtigt, at lodsejerne ikke oplever det som et ”kontrolbesøg” eller et krav om, at der skal stilles jord til rådighed for projektet

Læs mere i Håndbog i stiplanlægning