Hvad er en konflikt og hvordan håndterer du den?

Konfliktmægler på Center for Konfliktløsning, Susanne Branner Jespersen fortæller om konflikter - og hvordan de undgås: 

"En konflikt er en uoverensstemmelse, hvor man oplever et ubehag eller en spænding. Der kan således være tale om en konflikt, selvom kun den ene part oplever situationen som ubehagelig. Som oftest opstår konflikter, fordi et af ens grundlæggende behov ikke er blevet mødt. Oplever man mødet med en løs hund som ubehageligt, kan det især være behovet for tryghed og sikkerhed, der er krænket."

"I konflikter er der noget, man er uenige om – eksempelvis om en hund må løbe løs – men det er oftest måden man håndterer sin uenighed på, som forårsager konflikter. Hvis man møder hinanden uden at kende hinanden på forhånd, bliver det derfor endnu vigtigere hvordan man mødes. Det kan opleves konfliktoptrappende at blive irettesat af et menneske, man ikke kender – og så er man allerede kommet dårligt fra start."

"Det kan være en hjælp at udnytte det faktum , at de fleste mennesker gerne vil hjælpe en, der beder om hjælp. Således at man i stedet for at irettesætte hundelufteren, beder om vedkommendes hjælp til at håndtere situationen. Det er generelt vigtigt, at man henvender sig roligt og imødekommende til en person, man ikke kender på forhånd."

 

"Undskyld, men jeg bliver utryg, når din hund løber løs..." 

 

Susanne Branner Jespersen minder om 5 gode råd, hvis du møder en hundeejer med en løs hund, og som gerne vil påtale det uden at havne i en ubehagelig situation:

  • Gør dig klart om du vil påtale en løs hund, fordi du er konkret generet af hunden, eller om du er generelt irriteret over at nogen ikke overholder reglerne. Du vil få sværere ved at komme igennem med dit budskab, hvis det er det sidste, der er tilfældet.

  • Hvis du er konkret generet af en hund, så sig åbent og ærligt hvordan den løse hund påvirker dig. Det kan være en god idé at starte med at sige, at du er lidt nervøs omkring løse hunde og om hundeejeren vil hjælpe?

  • Bliv på egen banehalvdel – brug udtryk som ”det er utrygt for mig når hunden gør/løber imod mig/etc.” eller ”jeg kan ikke lide når hunden….”

  • Hold et roligt toneleje og undgå at hæve stemmen.

  • Hold fast i at du oplever situationen som ubehagelig, selv hvis hundelufteren kommer med udtalelser som ”den gør ikke noget”, ”den kan godt lide børn”, ”du skal bare stå stille” og lignende.